Olika räntor

Om du är ny i lånevärlden är du säkert lite förvirrad över alla dessa räntor som det slängs med hit och hit. Det är inte alltid enkelt att hålla reda på alla olika räntor som finns och dessutom veta vad de faktiskt innebär. Vad är egentligen en nominell ränta och hur fungerar en dröjsmålsränta?

Detta är frågor du kommer få svar på i denna miniguide i olika räntor nedan. Förhoppningsvis kommer du få full koll i framtiden när det talas om räntor.

Miniguide i räntor

Dröjsmålsränta

En dröjsmålsränta börjar gälla efter lånets förfallodag. Har du inte råd att betala ditt lån i tid kommer du alltså att åka på denna straffränta och i de allra flesta fall är den ganska hög.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är kanske den allra kändaste räntan i världen av lån. Detta är ett mått på hur mycket lånet kostar totalt varje år, det vill säga efter att räntan och andra avgifter är inräknade. Man använder sig ofta av detta mått när man talar om privatlån.

Fast ränta

Den fasta räntans främsta egenskap är att den är fast under en viss tid. Man kan även kalla den för en bunden ränta och detta innebär alltså att du alltid betalar samma räntekostnad. Vid ett bolån kan du oftast välja mellan en bunden eller en rörlig ränta medans räntan vid ett smslån alltid är bunden.

Inlåningsränta

Inlåningsräntan är den årsränta som banken betalar till sina kunder som valt att placera sina pengar hos dem, till exempel i ett sparkonto. Det är med andra ord den avkastning du får för att banken får ta hand om dina pengar.

Låneränta

En låneränta är den ränta som kunden måste betala för att låna pengar av banken, till exempel vid bolån, billån eller privatlån.

Månadsränta

Månadsräntan är, som man kanske kan lista ut, den ränta som ditt lån kostar dig varje månad. Detta mått används främst när det handlar om mindre smslån med kortare löptider.

Nominell ränta

Den nominella räntan är lånets räntekostnad under ett års tid. Här tar man alltså inte hänsyn till övriga kostnader, som uppläggningsavgifter och liknande, utan man tittar endast på lånets ränta.

Realränta

Om man räknar bort eventuell påverkan ifrån landets inflation får man en så kallad realränta. Detta är dock ganska komplicerat att räkna ut i förväg och därför använder man sig sällan av detta mått i dagsläget.

Referensränta

Riksbanken fastställer Sveriges referensränta en gång i halvåret. Denna ränta motsvarar det föregående årets reporänta och ligger i dagsläget på – 0,5 %. Om du skulle åka på en dröjsmålsränta kan även denna vara beroende av den gällande referensräntan.

Reporänta

Reporäntan är den ränta som Riksbanken tar när bankerna behöver låna pengar. Denna ränta speglas sedan i den ränta som banken tar för att kunderna ska få låna pengar. Om reporäntan är låg blir det billigare att för både bank och kund och är reporäntan högre blir lånen dyrare. Idag är det emellertid mycket billigt att låna eftersom reporäntan ligger på – 0,5 %.

Rörlig ränta

En rörlig ränta är motsatsen till en bunden ränta. Detta innebär att räntan kan både bli högre och lägre under lånets löptid. Den rörliga räntan är bland annat vanlig när det gäller privatlån.

Sparränta

Sparräntan är en synonym till inlåningsräntan.

Styrränta

En styrränta är detsamma som reporänta.

Utlåningsränta

Ett vanligare begrepp för låneränta.

Årsränta

En årsränta är samma sak som en nominell ränta.

Comments are closed